Viken

Fylkene Akershus, Buskerud og Østfold ble 01.01.20 slått sammen til Viken fylke.